Skóre rozvoja™

Bezplatný online nástroj na analýzu rizík a príležitostí vašej firmy

Zistite, kde prichádzate o peniaze, a ani o tom neviete, čo brzdí váš rast a aké zmeny potrebujete urobiť.Čo vás trápi?

Nemôžete si dopriať voľno, lebo všetko stojí na vás?

Prevzali ste rodinnú alebo kúpili zabehnutú firmu a chcete vedieť, ako na tom skutočne je?

Nedokážete cenovo konkurovať?

Potrebujete vo firme urobiť poriadok?

Nie ste si istí, ktoré dáta má zmysel vyhodnocovať?

Čo získate vyplnením?

Za pár minút získate bezplatnú analýzu najkľúčovejších oblastí podnikania, spolu s odporúčaniami ku každej oblasti. Analýzu vykonajú experti z rôznych odvetví, ktorí už roky pomáhajú firmám rásť.

Ako mnoho iných firiem možno zistíte, že:

 • nečerpáte financie, ktoré čerpá vaša konkurencia,
 • dotujete stratový produkt a potrebujete zlepšiť cenotvorbu,
 • alebo že existujú účinné spôsoby, ako znížiť chybovosť a zrýchliť procesy.

Ako prebieha Skóre rozvoja™?

Celý tento proces, vrátane vyplnenia dotazníka a zaslania reportu s výsledkami, je bezplatný.

1. Vyberte si oblasti analýzy.

Môžete si vybrať len tie oblasti, ktoré vás zaujímajú, alebo všetky, pre komplexnú analýzu firmy.

2. Vyplňte dotazník

Vyplnenie je bezplatné. Jedna oblasť vám zaberie najviac 5 minút.

3. Výsledok vám obratom pošleme na váš email

Výstup dostanete v podobe praktického PDF reportu, ku ktorému sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Zanalyzujeme, ako ste na tom v oblastiach:

 • Ako riadiť rodinnú firmu
 • Organizačné nastavenie a riadenie
 • Ľudské zdroje
 • Ekonomika, financie, dane a účtovníctvo
 • Grantové financovanie zámerov
 • Produktové portfólio
 • Marketing
 • Inovácie
 • Právne záležitosti

Kto vám poradí?

Dotazník vytvorili experti a zároveň podnikatelia, ktorí čelili podobným výzvam, ako vy. Našli však účinné spôsoby, ako sa s nimi vysporiadať. Ich skúsenosti preto začali postupne zdieľať s firmami.

Prvým krokom úspešnej zmeny je zistiť, ktoré faktory brzdia firemný rast. Preto vyvinuli nástroj, ktorý to umožní zistiť každému. Bezplatne a pohodlne.

Erika Matwij

Rodina ako základ firmy

Ako expert na rodinné firmy pomáha vedeniu prechádzať kritickými momentmi a získať celkový obraz o ich riadení. Sústredí sa na oblasti, ktoré v zabezpečovaní bežnej prevádzky a napĺňaní strategických cieľov, stoja mimo centra ich pozornosti.

Michal Kukula

Organizačné nastavenie a riadenie

Expert na rozvoj firiem a financovanie projektov. Venuje sa identifikácii a rozvoju podnikateľského potenciálu. Zmyslom je, aby firmy pracovali efektívnejšie - z hľadiska postupov alebo hospodárenia a s dobrým pocitom majiteľa.

Rastislav Mackanič

Ľudské zdroje

V rámci expertízy ľudských zdrojov pomáha majiteľom pri vyhľadávaní a výbere vhodných a skúsených kandidátov do vrcholového manažmentu. S dôrazom na špecifický ekosystém tohto prostredia s jeho osobitými internými vzťahmi, prepojeniami a pravidlami fungovania.

Martin Kiňo

Ekonomika, financie, dane a účtovníctvo

Expert so špecializáciou na daň z príjmov a medzinárodné zdaňovanie, reštrukturalizácie spoločností, finančný audit a due diligence, transakčné poradenstvo pri fúziách a akvizíciách.

Matej Hotovčín

Grantové financovanie zámerov

Expert v riadení projektov financovaných prostredníctvom nenávratných a návratných finančných nástrojov, predovšetkým v oblasti investičných projektov, projektov výskumu, vývoja a inovácií, rozvoja infraštruktúry, ako aj analýz projektových zámerov pre rôzne formy financovania.

Igor Čajko

Produktové portfólio

Expert - analytik so zameraním na rozvoj obchodných príležitosti. Zaoberá sa identifikáciou oblastí s potenciálom zvýšenia pridanej hodnoty, dosahovania úspor a efektívnejšieho sieťovania s partnermi.

Michal Mackov

Marketing

Expert na marketing. Viac ako sofistikované poučky o značkách uprednostňuje tvorbu skutočnej zákazníckej hodnoty v produkte alebo službe. A hľadanie dlhodobej konkurenčnej výhody na trhu.

Jan Uriga

Inovácie

Expert - stratég v networku úzko špecializovaných firiem. Venuje sa projektom v oblasti strategického riadenia zmien, zákazníckej skúsenosti, inováciám a firemnej kultúre.

Ivan Heger

Právne záležitosti

Expert v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, akvizící, konkurzov, reštrukturalizácie, stavebného práva a práva v oblasti poľnohospodárstva.